Česká republika - Vývěvy a vakuové systémy Keywords www.vacuum-guide.comVAKUUM PRAHA Vakuová Komora VAKUUM PRAHA - www.vakuum.cz
- V Holešovickách 2, 180 00 Praha 8, Česká republika

email: tech@vakuum.cz, Tel. +420 (2) 2191 2635

Naše firma VAKUUM PRAHA byla založena v roce 1993. Máme více než 30-letou zkušenost ve vakuové technice.
Máme kvalitní tým odborníkù a klademe vysoké nároky na kvalitu a kontrolu kvality výrobkù.
Nabízíme kompletní øešení ve vakuové technice - výpoèty, design, konstrukci a výrobu vakuových systémù a komponent v tlakovém oboru až do 10-10 Pa.
Produkty: Vakuová Komora, vakuové a ultravakuové komponenty

ultravakuové systémy pro výzkum a vývoj, vakuové systémy pro urychlovaèe èástic, strojní souèásti a pøesné mechanické díly.


VAKUUM BOHEMIA Vakuum Bohemia - www.vakuum-bohemia.cz
- Lidická Kolonie 47, 586 01, Jihlava, Česká republika

email: vakuum@ji.cz, Tel. +420 567 322 487

VAKUUM BOHEMIA poskytuje kompletní služby v oboru průmyslového vakua a slačeného vzduhu. Navrhujeme, dodáváme na klič, servisujeme a opravujeme vakuové systémy. Provádíme generální opravy a servis vývěv, dmychadel a kompresorů. Vyrábíme některé druhy vývěv a dmychadel.
Produkty: Vakuové systémy

Centální vakuové sytémy
Olejové rotační vývěvy
Grafitové rotační vývěvy
Vodokružné vývěvy
Dmychadla s bočním kanálem
Rootstovy dmychadla
Pístové, zobákové a šroubové vývěvy


TESLA Electrontubes TESLA Electrontubes s.r.o. - www.electron-tubes.cz
- Kolovratská 1445, 251 01 Rícany u Prahy, Ceská Republika

email, Tel.

Pocátkem 60 leté historie spolecnosti TESLA V. T. MIKROEL, s. r. o. je rok 1939, kdy byla spolecností ALWAYS zahájena výroba elektrotechnických soucástí v nove postavené továrne v Praze 9.
V roce 1993 vznikla spolecnost TESLA V. T. MIKROEL, s. r. o., která prevzala vývoj, výrobu, prodej a servis v oborech vakuových výrobku jak pro tuzemsko tak pro zahranicí.
Produkty: Vakuové průchodky

Provoz vakuových zařízení často vyžaduje převod elektrického proudu, napětí a signálu zkrze ochranou stěnu. Vakuová průchodka je sestava keramiky a kovu, sloužící k převodu energie ze vzduchu do vakua. Výroba se provádí na zakázku dle zákazníkovy zaslané výkresové dokumetace se specifikovanými požadavky na elektrické parametry.


Spirax Sarco spol. S.r.o. -
- Praská 1455, 102 00 Praha 10 - Hostivar, Česká republika

email, Tel.

Spirax Sarco spol. s r. o. je také výhradním zástupcem firmy Körting Hannover pro ČR a SR. Firma Körting je výrobcem termokompresorů, ejektorů a vakuových systémů.
Produkty: ejektorů a vakuových systémů

Refrigeration Plants, Evaporation Plants, Plants for Dedusting, Absorption and Gas Cooling, Steam Jet Heaters, Mixing Nozzles
Applications:
Heat Recovery, Paper Industry, Polyester Plants, Water Treatment, Power Stations, Edible Oil Industry, Textile Finishing, Urea Plants, Refrigeration, Chemical Industry, Petroleum Refineries, Shipbuilding, Steel Degassing, Seawater Desalination


Pfeiffer Vacuum Praha Pfeiffer Vacuum Austria GmbH - Branch Prague -
- Novodvorska 1010/14B, 142 01 Praha 4, Česká republika

email, Tel.

Pfeiffer Vacuum - obchodni a technicka podpora (sales and technical support).
Produkty: Rotacni vyvevy, Rootsovy vyvevy, bezolejove vyvevy, turbovyvevy

Stavebni prvky, ventily, mereni vakua, hledace netesnosti, hmotnostni spektrometry, vakuove systemy.


SIHI Vodokružné vývevy Sterling Fluid Systems (CZ Republic) s.r.o. - www.sterling.cz
- Kosmonautu 8, 77211 Olomouc, Česká republika

email, Tel.
Produkty: Vývevy a kompresory

Kapalinokružné vývevy a kompresory, Plynové ejektory, Suché vývevy SIHI dry
Standardní evakuacní systémy: Evakuacní jednotky SIHI modular


Alumina Systems Alumina Systems s.r.o. - www.vacuum-technology-eu.webnode.cz
- Kladska 916, Hradec Kralove, 50003, Ceská Republika

email, Tel.
Produkty: Vakuové komponenty


Tevak s.r.o. - www.
- K Horkám 421/28, Praha 10 - Hostivar 102 00, Česká republika

email, Tel.

Společnost TEVAK s.r.o. byla založena v roce 2002, navazuje však na více než dvacetiletou spolupráci s německým výrobcem vakuové techniky LEYBOLD.
TEVAK je výhradním obchodním zastoupením pro Českou a Slovenskou republiku firem:
- Oerlikon Leybold Vacuum - vývěvy, měření vakua, hledače netěsností, ventily, ...
- Leybold Optics - výrobce zařízení pro vakuové povlakování
Produkty: Prodej vakuové techniky

nových i repasovaných vývěv, náhradních dílů

projektování vakuových systémů

Spolupracujeme s odborníky z univerzit a výrobní praxe. Společně s nimi Vám pomůžeme naprojektovat vakuový systém dle Vašich konkrétních požadavků.


Fa. Ivan Paulas -
- Husníkova 20/2085 , 158 00 Praha 5, Česká republika

email, Tel.

prodej, montáž, servis dmychadel a provzdušnovacího systému
Servis dmychadel typu roots napr. Aerzen, Kubícek, Robushi, Lutos, ZM, Holmes a ostatních dmychadel Rootsova systému.
Produkty:


SciTech, spol. s r.o. -
- Nad šárkou 75, 160 00 Praha 6, Česká republika

email, Tel.
Produkty:

- Rotacní šoupátkové vývevy s olejovým tesnením jsou již po 30 let tradicní doménou firmy. K dispozici jsou ve velikostech (cerpací rychlost v m2/h) 2, 5, 8, 16 s motory na 230 a 400 V, v normálním i EEx e II provedení, jako jedno a dvoustupnové vývevy dosahující vakua rádu 3x10-1 a 2x10-3 mbar.
- Membránové pumpy
- Merící a regulacní technika Vacuubrand
Vacuubrand, Wertheim je firmou, která zaujímá vedoucí postavení mezi konstruktéry a producenty vakuové techniky pro chemii a príbuzné obory. Rozsah produktu firmy pokrývá cerpadla generující limitní vakuum od 80 mbar do 10-6 mbar, merící techniku pro merení vakua od atmosferického tlaku do 10-3 mbar a širokou škálu prídavných zarízení, regulacní techniky a pomocných a spojovacích prvku. Ve své produkci je zamerena na kvalitu. Je akreditovaným merícím pracovištem DKD, výroba probíhá pod certifikáty DSQ, EQNet, TÜV, VDA a ISO. Výrobce i dovozce muže vydat prohlášení o shode a u merící techniky i kalibracní protokol. Zvláštní pozoronost je venována vazbám na životní prostredí. Produkty fy Vacuubrand nejen, že se vyznacují unikátní chemickou odolností, ale jsou šetrné k životnímu prostredí m.j. i tak, že umožnují recyklování vakuem stržených par a plynu. Príklady produktu si ukážeme na typických výrobcích.


SULZPRAG s.r.o. -
- Kankovského 1241/2, 182 00 Praha 8, Česká republika

email, Tel.

Spolecnost SULZPRAG s.r.o. vznikla 1.7. 2001, v dusledku zásadních strukturálních premen koncernu SULZER. Je jednou ze spolecností pokracujících v aktivitách bývalé SULZER PRAHA s.r.o. a je výhradním zástupcem švýcarských firem SULZER Chemtech a NSB gas processing (dríve Sulzer Burckhardt) pro Ceskou a Slovenskou republiku.
Produkty:  

stránky o produktech jsou v soucasné dobe detailne zpracovávány, základní informace najdete na stránkách Sulzer Chemtech
a NSG Gas Processing (liquid ring vacuum pumps).


TESLA Electrontubes s.r.o. -
- Kolovratská 1445, 251 01 Rícany u Prahy, Ceská Republika

email, Tel.

Pocátkem 60 leté historie spolecnosti TESLA V. T. MIKROEL, s. r. o. je rok 1939, kdy byla spolecností ALWAYS zahájena výroba elektrotechnických soucástí v nove postavené továrne v Praze 9.
V roce 1993 vznikla spolecnost TESLA V. T. MIKROEL, s. r. o., která prevzala vývoj, výrobu, prodej a servis v oborech vakuových výrobku jak pro tuzemsko tak pro zahranicí.
Produkty:   Vakuové keramické pruchodky

Vakuové keramické pruchodky se využívají univerzálne k prevodu elektrického signálu do uzavrených vakuových dutin.
Užití výrobku v oborech:
Vakuová technika a elektronika, Elektronová optika, Rentgenová a jaderná technika, Merící technika


STREICHER Vakuova Komora STREICHER, spol. s r.o. Plzen -
- K Lomu 426, 33209 Štěnovice, Česká republika

email, Tel. +420 377 150 136
Produkty: Vakuová Komora


LUTOS Lubenecke tovarny Svoboda - Rootsových dmychadel LUTOS Lubenecke tovarny Svoboda a.s. - www.
- Prazska 183, 439 83 Lubenec, Česká republika

email, Tel.

Lubenecké továrny Svoboda a. s. je ceská právnická osoba - akciová spolecnost se sídlem Pražská 183, Lubenec, založena jako právní nástupce spolecnosti Lubenecké továrny Svoboda, s. r. o., která byla zrušena bez likvidace podle § 69 Obchodního zákoníku. Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Hlavním predmetem podnikání je:
- vývoj, výroba a prodej Rootsových dmychadel
- vývoj, výroba a prodej elektromagnetu
- koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej
Produkty:

Prvé myšlenky zavedení vývoje, výroby a prodeje Rootsových dmychadel v Lubenci byly formulovány v r. 1993. Behem následujících deseti let se stala výroba Rootsových dmychadel hlavním nosným výrobním programem firmy Lubenecké továrny Svoboda a.s. Tento program s výrazne exportní orientací se v r. 2002 podílel na celkovém obratu firmy 82 %.


SQS Vlaknova optika a.s. -
- Komenskeho 304, 509 01 Nova Paka, Czech Republic

email, Tel.

Společnost SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky, laserové techniky a optoelektroniky.
Produkty: Hermetické vláknové pruchodky

SQS Vláknová optika má dlouholeté zkušenosti se zatěsňováním optických vláken v průchodkách a následným zatěsněním průchodek do zákaznických přírub. Technologie utěsnění vláken uvnitř průchodky umožňuje použití ve vakuových aplikacích s ultra vysokým vakuem ale i vysokotlakých aplikacích s výskytem olejů a plynů.

Vyrábíme průchodky s jednovidovým, vícevidovým popř. polarizaci udržujícím vláknem.


VAKUUM technik VAKUUM technik s.r.o. - www.
- Hermanice 130, 509 01 Nová Paka, Česká republika

email, Tel.

VAKUUM technik s.r.o. je firma působící v oblasti vakuové techniky, dílů pro stavbu manipulačních chapadel, vakuové přepravy sypkých materiálů, pneumatických prvků a šroubení pro rozvody stlačeného vzduchu.
Produkty:

- přísavky, vakuové pumpy, vakuové dopravníky
- vakuové filtry, spínače, ventily a další příslušenství
- kompletní systém pro stavbu manipulačních chapadel především pro odebírání dílů od vstřikolisů v plastikářském průmyslu
- pneumatické upínky, kleštiny
- kleště na odsřihávání vtoků
- upevňovací ramena


PZP KOMPLET a.s. - www.pzp.cz
- Dobré 149, 517 93 Dobré u Dobrušky, Česká republika

email, Tel.

Spolecnost PZP KOMPLET a.s. patrí k predním výrobcum vakuové techniky v Ceské Republice. Zabývá se konstrukcí a výrobou vakuových komponentu jako jsou komory, ventily, spojovací díly i stavbou celých zarízení podle požadavku zákazníka. Vedle výroby vakuových zarízení se PZP KOMPLET zabývá i konstrukcí a výrobou jednoúcelových stroju a zarízení.
Technická dokonalost a kvalita výrobku je založena na dlouholetých zkušenostech konstrukcních a výrobních pracovníku, využitím nejnovejších technických a pracovních postupu, na dukladném výberu použitých materiálu a komponentu, na stálém dodržování výrobních postupu podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001.
Produkty:

Vakuová technika - Jednoúcelové stroje a zarízení, Vakuové pece, Vakuové naparovacky a naprašovacky
Vakuové díly: Komory Ventily Spojovací díly
Renovace, Provádené služby, Úcelová zarízení.


TERMOBIT, DESIGN OFFICE -
- Slovakova 3, 60200 Brno, Česká republika

email, Tel.

design office with its own development and production of equipment for vacuum and plasma
Produkty: Vakuová technika, Komponenty vakuových soustav

Elektrická vakuová pruchodka
Je urcena k silovému prenosu elektrického proudu na vakuovou stranu zarízení. Uvedený typ byl vyvinut pro potreby plasmových nitridacních pecí, ale je použitelný i pro laboratorní aplikace.


VeeM TRADING VeeM TRADING s.r.o. - www.veemtrading.cz
- Lozíbky 17, 614 00 Brno, Ceska Republika

email, Tel. +420 545 222 322

Navázáním spolupráce, firmy VeeM TRADING a německé společnosti FIPA GmbH, vstupuje na český a slovenský trh dodavatel, který již za 20 let svého působení dodal více než 7 milionů vakuových přísavek do celého světa. A nyní může svým zákazníkům nabídnout ca. 4 000 standardních typů vakuových přísavek ve více něž 20 000 variantách 18 různých materiálů.
Produkty: Produkty FIPA

Vakuové přísavky
Vakuové komponenty
Úchopové systémy
Pneumatické nůžky
Vulkanizované ochranné měchy
Stěrače vodících ploch
Teleskopické ochranné pružiny
Flexo-Line - přívody chladící kapaliny


Rietschle Thomas Czech Republic s.r.o. - Vinohradská 82, 618 00 Brno, Česká republika

email, Tel.

ASF-THOMAS distributor
Produkty:

vacuum pumps, rotary vane and membrane vacuum pumps


Busch Vakuum s.r.o. -
- Pražákova 10, 619 00 Horní Heršpice, Brno, Česká republika

email, Tel.

Busch Vakuum s.r.o., je soucástí celosvetového koncernu Busch Holding. V tuto chvíli vstupuje naše firma na ceský trh jako výhradní dovozce a distributor vakuové technologie, jež sami vyrábíme. Poskytování péce našim zákazníkum je pro nás samozrejmostí. Zabezpecujeme všechny servisní cinnosti. Finální produkty jsou v nejvyšší kvalite, ocenené certifikátem ISO 9001: 2000.
Produkty:

Rotacní vakuová cerpadla s cirkulacním mazáním olejem: R 5 - Rotacní vakuová cerpadla mazaná cerstvým olejem: Huckepack
Suchá šroubová vakuová cerpadla: COBRA NC / TC
Suchá zubová vakuová cerpadla: Mink - Merlin (vakuum + tlak) - Na sucho bežící rotacní cerpadla: Tiny - Miniseco - Seco - Seco Print (vakuum + tlak)
Tlakové ventilátory s bocním kanálem: Samos - Vakuová cerpadla s kapalinovým prstencem: Dolphin


FINN-LEY VAKUUM, s.r.o. -
- Simáckova 2, 628 00 Brno, Česká republika
email, Tel.

Spolecnost FINN-LEY VAKUUM s.r.o. byla zalozena v roce 1992 jako smluvní servisní stredisko predevsím v oblasti vakuových technologií. Neméne významnou cinností firmy je servis v oblasti úpravy vody UV-zárením a lyofilizacních zarízení. Jiz od pocátku své existence klade firma duraz na kvalitu provádených prací a poskytovaných sluzeb. Tuto snahu potvrzují certifikáty výrobcu na jednotlivé servisní cinnosti.
Produkty:

Výhradní servisní zastoupení firem:
Leybold Vacuum (SRN), Leybold Optics (SRN), Steris (SRN), Planer (GB), WEDECO-KATADYN (SRN), Hübers (SRN)


LABTECH s.r.o. -
- Polni 23/25, CZ 639 00 Brno, Česká republika

Antonin POVOLNY, email, Tel.

Profil spolecnosti: ADIXEN by Alcatel Vacuum Technology representative
Produkty:

- Vacuum pumps: rotary vane pumps, RVP roughing pumps – secondary pumps , turbomolecular pumps and molecular technology, maglev turbomolecular pumps, high vacuum pumps - dry primary pumps - process integrated dry pumps, compact dry roughing pumps - roots pumps and roots packages, plug and play tool pumping systems - vacuum gauges - fittings and flanges.
- Helium leak detectors: portable and console leak detectors, dry leak detector systems.
- Micro machining systems: ICP plasma etching systems for MEMS.


SIHAT s.r.o. -
- Pražská 66, 678 01 Blansko, Česká republika

Ing. Josef Hason, Ing. Jirí Tvrdík,

Firma SIHAT s.r.o. byla založena v roce 1996. Od samého zacátku své pusobnosti se zabývá prodejem a servisem dmychadel a vývev, které puvodne vyrábela firma Siemens. Kontinuita prodeje techto výrobku zustává zachována až do soucasnosti i když výrobní závod postupne menil své majitele i jméno (Elmo vacuum technology GmbH, Nash_Elmo GmbH) až do soucasné doby, kdy majitelem je firma Gardner Denver.
Produkty:

Vývevy s bocními kanály,
Vývevy vodokružné
Vývevy rotacní olejové
Vývevy difuzní
Vakuové systémy


YNNA spol. s. r. o. - Ruzickova 10, 69002 Breclav, Česká republika

email, Tel.

Becker distributor
Produkty:   Rotary Vane Vacuum Pumps


AERZEN CZ s.r.o. - Namesti TGM 729/7, 69002 Breclav, Česká republika

email, Tel.
Produkty:   vacuum blowers (rotary lobes)


Sigmet spol s.r.o. - www.speck-pumps.de
- Kosmonautu 6, 77200 Olomouc, Česká republika

email, Tel.

distributor of Speck Pumpen
Produkty:   liquid ring vacuum pumps, vacuum units


Vakuum servis s.r.o. -
- Hasicská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštem, Česká republika

email, Tel.
Produkty:  
Servisní zastoupení firem Pfeiffer Vacuum Austria, Unaxis Balzers LTD a Baltec pro Ceskou a Slovenskou republiku.
Servisní cinnost: Servis rotacních, turbomolekulárních a difúzních vývev Pfeiffer Vacuum Servis naprašovacích a naparovacích zarízení Balzers, Pfeiffer Vacuum, UNAXIS, BAL-TEC aj. Servis kvadrupólových analyzátoru, hledacu netesností a ostatních vakuových komponent Pfeiffer Vacuum, Balzers aj. Servis všech zarízení pro elektronovou mikroskopii BAL-TEC
Hledání netesností, analýzy: Hledání netesností ve vakuových zarízeních héliovým hledacem Provádení analýz vakuových zarízení kvadrupólovým analyzátorem
Obchodní cinnost: Dodávky vakuových komponent Dodávky náhradních dílu pro technologická zarízení Dodávky zarízení pro elektronovou mikroskopii BAL-TEC
Modernizace zarízení: Modernizace vakuových systému Modernizace rídících systému vakuových zarízení

 

top