Srbija, vakuum pumpe, vakuum sistemi Keywords www.vacuum-guide.comSLOMAN Rotorne pumpe d.o.o. SLOMAN Rotorne pumpe d.o.o. - www.sloman-pumps.com
- Aleja mar�ala Tita 23, 24000 Subotica, Srbija

Dr Slobodan Manojlovic, email: sloman@sloman-pumps.com, Tel. +381 - (0)24 - 530 603

Godine 1998 pocela je konstrukcija patentom za�ticene trobre�ne rotorno bregaste pumpe. Nakon toga, odelenju istra�ivanja i razvoja SLOMAN firme po�lo je za rukom pro�irenje tehnickog re�enja i patenata na druge tipove rotornih pumpi koje su uvedene na tr�i�te i u medunarodnu industriju. SLOMAN je razvio proizvode sa mre�om zastupnika �irom sveta. Fokus SLOMAN firme je istra�ivanje, razvoj i proizvodnja originalne opreme.
Proizvodi:   Univerzalne kompaktne MEVAP krilne vakuum pumpe /duvaljke

Krilne MEVAP vakuum pumpe/duvaljke imaju dug radni vek, visoku operativnu efikasnost i minimum odr�avanja. One su projektovane da omoguce odlicnu uslugu i pouzdanost. Vakuum pumpe/duvaljke su dostupne u razlicitim materijalima �to zavisi od specificnosti primene. To je idealna pumpa za op�te industrijske primene na vakuum/duvanje gde se zahteva visoko kvalitetan i pouzdan izvor vakuuma/duvanja. Jednostavan dizajn obezbeduje izuzetnu izdr�ijivost. Mehanizam pumpanja nudi miran rad, bez vibracija.


KM VAKUUM SISTEM KM VAKUUM SISTEM d.o.o. - www.kmvakuum.com
- Lazara Savatica br. 4, 21131 Petrovaradin, Srbija

email, Tel. +38121/432-992

KM VAKUUM SISTEM d.o.o. je firma specijalizovana za rad sa vakuumom u svim granama industrije. Svoj rad zasniva na osnivacu ove firme ciji rad u ovoj oblasti traje vec cetrnaest godina. Pre toga je radio na odr�avanju CNC ma�ina zbog cega je i�ao na specijalizaciju i seminare hidraulike i pneumatike,proizvodnji poluautomatskih pneumatskih ma�ina za vakuum pakovanje i dr.
Proizvodi:  

vakuum pumpe : u našem proizvodnom programu je proizvodnja krilnih vakuum pumpi kapaciteta do 600 m3/h
vakuum sušare : U našem proizvodnom asortimanu su vakuum sušare za veoma široku lepezu proizvoda. Mi smo ih razvrstali na sledeci nacin:
sušare za drvo, voce, povrce, lekovito bilje, sušare za med, ulje, sušare za alkohol, sušare za alkohol, ostale sušare za skidanje vlage (sušenje).
vakuum sistemi : pokretanja sistema, od ideje do pokretanja sistema, izrada kompletnih vakuumskih sistema, izrada pojedinacnih segmenata (delova) vakuumskih sistema, tehnicka podrška, konsalting
Servis, održavanje i remont

Preduzece za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora EJEKTOINŽENJERING -
- Vojvode Stepe 139, 11000 Beograd, Srbija

email, Tel. +381 (0)11 2471-723

Preduzece EJEKTOINŽENJERING je osnovano 1990. godine u Beogradu.
Proizvodi: Ejektorske vakuum pumpe dele se na:

- Ejektorske parne vakuum pumpe (para–isparenja i gasovi)
- Ejektorske hidro vakuum pumpe (tecnost–isparenja i gasovi)
- Ejektorske gasne vakuum pumpe (komprimovani vazduh–isparenja i gasovi)
Ejektorske vakuum pumpe imaju široku primenu u mnogim oblastima tehnike u kojima se procesi odvijaju pod pritiscima nižim od atmosferskog.


UNIVERZAL KOMERC -
- Gajeva 59, 21208 Sr.Kamenica, Srbija

Milan Putnik, email, Tel. 00381(0)21 461 595

Univerzal komerc d.o.o. je ovlašteni distributer Busch Vakuum pumpi i delova,kao i serviser Busch vakuum pumpi.
Proizvodi: Vakuum pumpe Busch, rezervni delovi za vakuum pumpe Busch

U programu firme imamo uljne vakuum pumpe iz serije R5 od 3-1600 m3/h,
Dolphin vakuum pumpe sa vodenim prstenom jednostepene i dvostepene od 20-1600 m3/h,
Seco - suve vakuum pumpe...
Od rezervnih delova imamo širok asortiman separatora uljnih para(exhaust filters / luftentoelelement), lamela (Vanes/Schieber, Carbon composite vanes..), ulja za vakuum pumpe i sl.

 

top