Sverige   Vakuumpumpar i Sverige Keywords www.vacuum-guide.com

pappersindustrin Postnummer i Sverige:   1 2 3 4 5 6 7 8 9


Koerting Christian Berner AB - www.koerting.de
- P.O. Box 88, 435 22 Mölnlycke, Sverige

Anders Bergström, email: infose@christianberner.com, Tel. +46 31 3366900
Produkter: Termokompressor, ejektor (Körting), Kondensor, Vakuumteknik

Körtings termokompressorer använder ånga som drivmedium för att komprimera gaser och/eller ångor med stora tryckdifferenser. Dessa ejektorer både som reglerbara och icke reglerbara.

Applikationer:
Ång- och kondensatsystem i pappersmaskinens torkparti
I indunstningsanläggningar för mjölk och fruktjuicer
För värmning av destillationskolonner
För återvinning av ånga i olika kokprocesser
För att öka ångtrycket i medeltrycksystem m.m.


GEA Wiegand Strålpumpar C.A. MÖRCK AB - www.ca-morck.se
- Box 9123, Datavägen 23, 40093 Göteborg, Sverige

Mr. Lars-Arne Elliasson, Mr. Göran Möllerstrand,
email: info@ca-morck.se, Tel. +46 31 720 2460

GEA Wiegand representative
Produkter: Strålpumpar:

Vår strålpumpfamilj från GEA Wiegand är mycket mångsidig. Användningsområdena kan vara att skapa vakuum, transportera, blanda, värma och kyla eller komprimera gaser, ångor, vätskor samt olika typer av suspensioner. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex läkemedel, kemi, petrokemi, livsmedel, vattenbehandling och kraftproduktion.


Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB - www.pfeiffer-vacuum.com
- Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, Sverige

email: info@pfeiffer-vacuum.de, Tel. +46 8 590 748 10

Pfeiffer Vacuum står för innovativa och skräddarsydda vakuumlösningar, teknisk perfektion, kompetenta råd och pålitlig service.
Vi är den enda vakuumleverantören som kan tillhandahålla allt från enstaka komponenter till kompletta system.
Dra nytta utav vårt kunnande och vårt omfattande program av utbildningar. Vi hjälper er med allt från beräkningar och optimeringar av pumpsystem till kompletta anläggningar och dessutom erbjuder vi en förstklassig service.
Produkter: Vakuum generation, Vakuum mätning, analys, läcksökning, Kammare och komponenter

  Enstegs och tvåstegs lamellpumpar, Membranpumpar, Hubkolbenpumpen, Skruvpumpar

  Hochvakuum Seitenkanalpumpen, Rootspumpar, Turbopumpar

  Vakuummätning, Analysutrustning, RGA

  Läcksökare, Lecksuchsysteme

  Vakuumkammare, Komponenter, Schläuche und elastische Verbindungen

  Glaselemente, Ventiler, Durchführungen, Manipulatorer


NASH Vakuumpumpar AXFLOW AB - www.axflow.se
- Ostmästargränd 12, 120 40 Årsta, Sverige

Petra Isaksson, Managing Director, email: kundservice@axflow.se, Tel. +46 8 602 22 00

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor. Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system och kringutrustning.
Produkter: Vätskering Vakuumpumpar och Kompressorer

Vakuumpumpar - Gardner Denver NASH - Vakuumpumpar och kompressorer av vätskeringtyp används vanligtvis för att hantera processgaser inom industrin. Vätskeringpumpens unika konstruktion ger lång livslängd och låga underhållskostnader. NASH vakuumpumpar och kompressorer är väkända trotjänare inom de flesta processindustrier, särskilt inom papper- och massa industrin, kemi- och petrokemi- och gruvindustrin för filtrering.

 

top