Sverige   Vakuumpumpar i Sverige register my company  

    Postnummer 4 (Gothenburg) / Sverige
Koerting Vakuumejektor Kondensor Vakuumteknik Christian Berner AB - www.koerting.de
- P.O. Box 88, 435 22 Mölnlycke, Sverige

Anders Bergström, email: infose@christianberner.com, Tel. +46 31 3366900
Produkter:   Termokompressor, ejektor (Körting), Kondensor, Vakuumteknik

Körtings termokompressorer använder ånga som drivmedium för att komprimera gaser och/eller ångor med stora tryckdifferenser. Dessa ejektorer både som reglerbara och icke reglerbara.

Applikationer:
Ång- och kondensatsystem i pappersmaskinens torkparti
I indunstningsanläggningar för mjölk och fruktjuicer
För värmning av destillationskolonner
För återvinning av ånga i olika kokprocesser
För att öka ångtrycket i medeltrycksystem m.m.


GEA Wiegand Strålpumpar C.A. MÖRCK AB - www.ca-morck.se
- Box 9123, Datavägen 23, 40093 Göteborg, Sverige

Mr. Lars-Arne Elliasson, Mr. Göran Möllerstrand,
email: info@ca-morck.se, Tel. +46 31 720 2460

GEA Wiegand representative
Produkter:   Strålpumpar:

Vår strålpumpfamilj från GEA Wiegand är mycket mångsidig. Användningsområdena kan vara att skapa vakuum, transportera, blanda, värma och kyla eller komprimera gaser, ångor, vätskor samt olika typer av suspensioner. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex läkemedel, kemi, petrokemi, livsmedel, vattenbehandling och kraftproduktion.


Low2High Vacuum AB Low2High Vacuum AB -
- Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Christer Bengtsson, email, Tel. +46 (31) 688470

Low2High Vacuum är återförsäljare av Oerlikon Leybold Vacuums produkter i Sverige och Norge, av SRK-Systemtechniks frystorkar, samt av SPI Supplies produkter i Norden. Vi tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling.
Produkter:  
Vakuumpumpar: Förvakuumpumpar, Högvakuumpumpar
Läcksökare och Vakuummätinstrument
Kopplingar och ventiler
Vakuumsystem
Service


Vakuum Experten - www.
- Östergärde industriväg 7, 417 29 Göteborg, Sverige

email, Tel. +46 31-86 40 60

Vakuumexperten i Sverige AB kan med lång och bred erfarenhet ge dig allt du behöver inom försäljning, reparationer, service och rådgivning beträffande vakuumpumpar.
Produkter:   Vi har dessa modeller av Pneumofore Lamellvakuumpumpar:

Alla lamellpumpar i UV Serien är lätta att installera, helt automatiska och mycket ekonomiska. Pumparna når en hög grad av vakuum med ett konstant flöde och hög prestanda. UV Seriens vakuumpumpar är tillverkade enligt internationellla regler och värderas högt inom många industiapplikationer tack vare låg driftskostnad, säkerhet, miljövänlighet, låg ljudnivå mm.


Löwener-Vacuumservice AB (Regionkontor) -
- Baazgatan 6, 431 61 Mölndal, Sverige

Göran Edfors, email, Tel. +46 31 776 06 05
Produkter:  
vakuumanläggningar, vakuumpumpar, Vakuumkammare, heliumläcksökare, vakuummätare, vakuumventiler, vakuumoljor, vakuumkomponenter.


BUSCH Vakuumteknik AB -
- 43533 Mölnlycke, Sverige
Produkter:  
Välj pump efter typ:
Lamellpumpar
Huckepack - färskoljesmord lamellvakuumpump, 160 - 630m3/h (50 Hz), 0,5 mbar
Huckepack är en beprövad och robust vakuumpump som är lämplig för krävande industriella processer. Den används sedan länge inom bl a förpackning, kemi, läkemedel och övrig processindustri.
R 5 - oljecirkulationssmord lamellvakuumpump, 3 - 1600 m3/h (50 Hz), 0,1/0,5/20 hPa (mbar)
R 5 är vår mest framgångsrika pumptyp. Inom livsmedelsindustrin har den blivit något av en standard för vakuumförpackning men då den finns i ett flertal varianter med olika tillbehör är den användbar i ett flertal industriella processer.
Seco - torrgående lamellpump, 3 - 250 m3/h (50 Hz), 100 - 2500 hPa (mbar)
Seco är en torrgående lamellpump som ger ett torrt och rent vakuum. Den används av den anledningen flitigt inom trä och grafisk industri, vakuumlyft samt en mängd andra applikationer med krav på oljefritt och torrt vakuum.
Torrgående och beröringsfria
COBRA - skruvvakuumpump, 70 to 900 m3/hr, 0.02 mbar
COBRA är en skruvvakuumpump som är konstruerad för krävande industriella processer. COBRA är den perfekta vakuumpumpen för torkning och återvinning av lösningsmedel eller i andra processer där ett absolut rent och torrt vakuum behövs.
Mink - klopump, 60 - 500 m3/h (50 Hz), 60 - 3000 hPa (mbar)
Mink är en beröringsfri och torrgående klopump som är konstruerad för krävande industriella processer med höga krav på driftssäkerhet. Mink används flitigt inom bl a grafisk-, trä- och processindustri.
Rootspumpar, Sidkanalfläktar, scrollvakuumpump
Vätskeringpumpar
DOLPHIN, 30 - 380 m3/h (50 Hz), 33 hPa (mbar)
Dolphin vätskeringpump är konstruerad för evakuering av gaser och ångor i krävande industriella tillämpningar. Den lämpar sig mycket väl för applikationer med högt fuktinnehåll och används frekvent inom branscher som massa, papper, kemi samt läkemedel.


Labinett Lab AB -
- Datavägen 20, 436 32 Askim, Sverige

James Ericsson, Tel. +46 (0)31 748 17 80

Labinett Lab AB startades 1991 av James Ericsson. Vi på Labinett Lab har specialiserats på vätskedosering, vakuumteknik samt värmeteknik. Det finns en lång erfarenhet för pumpar till processindustrin samt laboratorier inom företaget.
Produkter:  
- Vacuubrand, vakuumteknik för laboratoriet med specialisering på kemi. Ett brett utbud av torra teflonmembran-pumpar, oljelamellpumpar, hybridpumpar, vakuummätare, komponenter, samt vakuumsystemet Vacuulan för anslutning av flera enheter till en central pump.
- Charles Austen Pumps Ltd. har sedan 1957 tillverkat membranpumpar för vätskor och gaser, centifugalpumpar för vätskor och kolvpumpar för gaser. OEM-utörande av de flesta modellerna efter kundens specifikattioner. Hög kvalitet och stor driftsäkerhetgör flera modeller lämpliga för kontinuerlig drift i provtagare m.m.


Ingeniörsfirman Pumpteknik AB -
- Askims Verkstadsväg 1, 436 34 Aski, Sverige

Roger Gustafsson,

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och slamutrustning.
Med komplett syftar vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända produkter.
Vi erbjuder dig även de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt.
Vårt företag grundades redan 1936 och under åren har vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher och applikations¬områden. Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av i samarbetet med Pumpteknik.
Produkter:  
Vakuumpump, vätskering (Tillverkare: Robuschi)
Applikationer: Komprimering av gas och vätskor, koncentrering, torkning, impregnering. Evakuering av reaktorgas
    pappersindustrin     Site Map      www.vacuum-guide.com