Strålpumpar

    ATEX    vacuum condensers    Vätskeringvakuumpumpar       for the chemical industry    for power plants    for seawater desalination   

Strålpumpar        Strålpumpar

    America     Asia Pacific     Europe         SVERIGE    
Koerting Strålpumpar Christian Berner AB - www.koerting.de
- P.O. Box 88, 435 22 Mölnlycke, Sverige

Anders Bergström, email: infose@christianberner.com, Tel. +46 31 3366900
Produkter:   Ejectors, condensers, Vacuum Technology,

Refrigeration Plants, Evaporation Plants, Plants for Dedusting, Absorption and Gas Cooling, Steam Jet Heaters, Mixing Nozzles

Applications:
Heat Recovery, Paper Industry, Polyester Plants, Water Treatment, Power Stations, Edible Oil Industry, Textile Finishing, Urea Plants, Refrigeration, Chemical Industry, Petroleum Refineries, Shipbuilding, Steel Degassing, Seawater Desalination


GEA Wiegand Strålpumpar C.A. MÖRCK AB -
- Box 9123, Datavägen 23, 40093 Göteborg, Sverige

Mr. Lars-Arne Elliasson, Mr. Göran Möllerstrand,
email, tel.

GEA Wiegand representative
Produkter:   Strålpumpar:

Vår strålpumpfamilj från GEA Wiegand är mycket mångsidig. Användningsområdena kan vara att skapa vakuum, transportera, blanda, värma och kyla eller komprimera gaser, ångor, vätskor samt olika typer av suspensioner. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex läkemedel, kemi, petrokemi, livsmedel, vattenbehandling och kraftproduktion.
    Keywords     Trade names and Trademarks     www.vacuum-guide.com