Strålpumpar Keywords www.vacuum-guide.com

ATEX vacuum condenser liquid ring other vacuum pumps
chemical industry power plants Skog, papper och cellulosa, seawater desalination
America Asia Pacific Europe
BE CH DK DE ES FI FR GR HU IR IL IT NL PL PT RU SA SVERIGE TR UK ZA


Koerting Strålpumpar Christian Berner AB -
- P.O. Box 88, 435 22 Mölnlycke, Sverige

Pierre Ahlberg, Teknisk innesäljare, Processanläggningar, email, Tel.
Produkter: Termokompressor, ejektor

Körtings termokompressorer använder ånga som drivmedium för att komprimera gaser och/eller ångor med stora tryckdifferenser. Dessa ejektorer både som reglerbara och icke reglerbara.

För varierande kapacitet finns termokompressorn även i ett utförande med reglerbar drivdysa, vilket ger lägre drivångförbrukning jämfört med ventilreglering.


GEA Wiegand Strålpumpar CAMpreq AB -
- Box 9123, Datavägen 23, 40093 Göteborg, Sverige

Johan Stangvik, email, tel.
Produkter: Strålpumpar

Vår strålpumpfamilj från GEA Wiegand är mycket mångsidig. Användningsområdena kan vara att skapa vakuum, transportera, blanda, värma och kyla eller komprimera gaser, ångor, vätskor samt olika typer av suspensioner. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex läkemedel, kemi, petrokemi, livsmedel, vattenbehandling och kraftproduktion.

 

top of page