Strumieniowe pompy próżniowe napędzane parą

    ATEX     vacuum condensers     Pompy prózniowe z pierscieniem cieczy       

LVI Strumieniowe pompy próżniowe napędzane parą        Strumieniowe pompy próżniowe napędzane parą in vacuum-guide.com

    America     Asia Pacific     Europe         POLSKA    
Koerting Poznañ Körting Polska Sp. z o.o. - www.koerting.de
- ul. Marcelinska 92/94, lok. 314, 60-324 Poznañ, Polska

Pawel Florek, email: koerting-poz@pro.onet.pl, Tel. +48 61 6612070
Produkty:     vacuum ejectors and condensers

Refrigeration Plants, Evaporation Plants, Plants for Dedusting, Absorption and Gas Cooling, Steam Jet Heaters, Mixing Nozzles
Applications:   Heat Recovery, Paper Industry, Polyester Plants, Water Treatment, Power Stations, Edible Oil Industry, Textile Finishing, Urea Plants, Refrigeration, Chemical Industry, Petroleum Refineries, Shipbuilding, Steel Degassing, Seawater Desalination


GEA Wiegand vacuum ejectors, Polska GEA Process Engineering Sp. z o.o. -
- Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, Polska

email, Tel.

GEA Wiegand jest wiodącym dostawcą technologii procesowych.
1. stycznia 2009 zakres oferowanych technologii GEA Wiegand, dotąd obejmujący instalacje wyparne, destylacji oraz systemy membranowe, został uzupełniony o produkty firmy wcześniej działającej pod nazwą GEA Jet Pumps GmbH w tym pompy strumieniowe, systemy próżniowe oraz skrubery gazowe.
Produkty:   Strumieniowe pompy próżniowe napędzane parą

mieszalniki, podgrzewacze, próżniowe/parowe instalacje schładzania strumieniowego, próżniowe instalacje odgazowywania, skrubery strumieniowe i Venturiego, instalacje wyparne, instalacje destylacji, stacje filtracji membranowej.
    Keywords     Trade names and Trademarks     www.vacuum-guide.com