Danmark Vakuum-Ejektorer Keywords www.vacuum-guide.com

ATEX vacuum condenser liquid ring other vacuum pumps
chemical industry power plants seawater desalination
America Asia Pacific Europe
BE CH DANMARK DE ES FI FR GR HU IR IL IT NL PL PT RU SA SE TR UK ZA


Aage Christensen Aage Christensen A/S -
- Skelmosevej 10, 2500 Valby, Danmark

email, Tel.
Produkter:   Vakuum-Ejektorer (trykluftejektorer, dampstråleejektorer)

Körting fremstiller ejektorer, ejektor-vakuumanlæg og dampopvarmere til procesteknisk industri samt ejektorer til beluftning af vand/spildevand.

Dampejektorer & vakuumanlæg:   Dampejektorer fremstilles til vakuumanlæg og inddampningsanlæg, og ejektorer fremstilles til dampkomprimering til genvinding/energioptimering af damp.

Væskedrevne ejektorer:   Væskedrevne ejektorer anvendes inden for et bredt spektrum i industrien, f.eks. til frembringelse af vakuum til en given proces, transport eller dosering af væsker og faststoffer samt til beluftning/begasning af vand og spildevand.

 

top of page