Vätskeringvakuumpumpar Keywords www.vacuum-guide.com

ATEX Strålpumpar vacuum condenser special materials more vacuum pumps
chemical industries general industrial applications power plant pulp and paper
America Asia Pacific Europe
AT BH (middle east) CH DK DE ES FR IT IR NL PL RO SVERIGE SK UA UK TR ZA


AxFlow AB -
- Ostmästargränd 12, 120 40 Årsta, Sverige

email, Tel. +46 8 602 22 00

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor. Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system och kringutrustning.
Produkter: Vätskering Vakuumpumpar och Kompressorer

Vakuumpumpar - Gardner Denver NASH - Vakuumpumpar och kompressorer av vätskeringtyp används vanligtvis för att hantera processgaser inom industrin. Vätskeringpumpens unika konstruktion ger lång livslängd och låga underhållskostnader. NASH vakuumpumpar och kompressorer är väkända trotjänare inom de flesta processindustrier, särskilt inom papper- och massa industrin, kemi- och petrokemi- och gruvindustrin för filtrering.


Löwener Vacuumservice AB -
- Vretensborgsvägen 8, 12630 Hägersten, Sverige

email, Tel. +46 (8) 505 98 000

Löwener Vacuumservice AB är ett svenskt oberoende vakuumföretag grundat 1968. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och vi har en filial i Göteborg. I början var företaget strukturerat som ett handelshus för vakuumprodukter men med tiden har företagets aktiviteter utkristalliserats till följande fyra huvudområden.
Produkter: Industrivakuumpumpar, Vätskeringsvakuumpumpar

Konstruktion och byggnation av kundanpassade vakuumsystem.
Försäljning av vakuumpumpar, läcksökare, vakuummätare och regulatorer och byggdelar.
Service av vakuumsystem, pumpar, mätare o dyl. - Konstruktion och byggnation av utrustningar och anläggningar för läcksökning och tätkontroll.

 

 

top of page