Norge, Renovering av vakuumpumper Keywords www.vacuum-guide.com

carbon vanes mechanical seals vacuum pump filter vacuum pump fluids (oil, grease) America Asia Pacific Europe
BE CH DE DK ES FI FR IT NL NORGE PL SE UK ZA


Follatech Vakuumpumper Folla Tech Sverige AB -
- 7796 Follafoss, Norge

email, Tel.

Folla Tech bestreber seg på å vaæere en foretrukket leverandør på industrielt vedlikehold. Kjernen i Folla Tech's virksomhet er basert på skpisskompetanse innefor klart definerte produkter og produktområder. Folla Tech er ledende på kompetanse og kvalitet innenfor sine definerte prodkuktområder.
Hovedsatsningsområdet er salg av vedlikeholdstjenester til treforedlingsindustrien i skandinavia.
products: Renovering og testning av vakuumpumper

Mobil maskinering, Termisk Sprøyting, Renovering av forskjellige typer valser, Utleie av personell i forbindelse med vedlikeholdsstopper.
Renovering av vakuumpumper er et langt bedre alternativ enn å investere i nye. Vi bruker forskjellige materialer og metoder for å utbedre korrosjons- og slitasjeskader. Korrosjonsskader utbedres med polymerkompositter eller med termisk sprøyting. Tetnings- og lagerflater som er slitasjeskadet påføres nytt materiale av høy kvalitet med termisk sprøyting og senere bearbeiding. Korrosjonsskader på koner, rotor og gavler utbedres på samme måte.


Turoteknikk Nord Turoteknikk Nord AS -
- Akerveien 2, 7650 Verdal, Norge

email, Tel.
products: Vakuumpumper

Kun en bevegelig del gir liten slitasje. Pumper uten pulsasjoner. Tåler våte korrosive prosessgasser og er ideell ved kjemiske prosesser, filtrering etc. Andre bruksområder er til ferskvannsgenerator og sanitæranlegg samt tømming av fisketanker.

 

top of page