China


     back to the China entry page     Site Map     Keywords    use the first digit of the Zipcode:

City Zip Code
Beijing 100 000
Chengdu 610 000
Chongqing 630 000
Dali 671 000
Dunhuang 736 200
Guilin 541 000
Guiyang 550 000
Hangzhou 310 000
Huangshan 245 000
Kunming 650 000
Lhasa 850 000
Lijiang 674 100
Luoyang 471 000
Shanghai 200 000
Shigatse 857 000
Suzhou 215 000
Urumqi 830 000
Wuhan 430 000
Xian 710 000
Yangshuo 541 900
Province Zip Code
Anhui 2.. ...
Beijing 1.. ...
Fujian 3.. ...
Gansu 7.. ...
Guangdong 5.. ...
Guangxi 5.. ...
Guizhou 8.. ...
Hainan 5.. ...
Hebei 0.. ...
Heilongjiang 1.. ...
Henan 4.. ...
Hubei 4.. ...
Hunan 4.. ...
Hong Kong HK.. ...
Inner-mongolia 0.. ...
Jiangsu 2.. ...
Jiangxi 3.. ...
Jilin 1.. ...
Liaoning 1.. ...
Macau x.. ...
Ningxia 9.. ...
Qinghai 8.. ...
Shaanxi 7.. ...
Shandong 2.. ...
Shanghai 2.. ...
Shanxi 0.. ...
Sichuan 6.. ...
Tianjin 3.. ...
Tibet 8.. ...
Xinjiang 8.. ...
Yunnan 6.. ...
Zhejiang 3.. ...
www.vacuum-guide.com